TEAMET BAG

Rådgivere

I udviklingen af den nye bymidte er sket i et tæt samarbejde med følgende rådgivere:


Athena Partners: Athena Partners har bistået ejer med koncept- og projektudvikling af projektet i tæt samarbejde med de øvrige rådgivere.


COWI: Cowi har bistået med rådgivning om trafik, trafikstøj, udarbejdelse af lokalplan, juridisk rådgivning og procesrådgivning


Holscher-Nordberg arkitekter: Holscher-Nordbger arkitekter har udarbejdet hele det arkitektoniske grundlag for bymidten.


BOGL: BOGL har udarbejdet landskabsplan for området og samtidig udlagt biotoper i bymidten, herunder udarbejdelse af plante- og dyreliv i de forskellige biotoper.Investorer

Projektet Format er ejet af UTF Invest Nordsjælland ApS, og udviklet i et samarbejde mellem UTF Holding og Nordsjællands Ejendomme. Ejerkredsen har en bred erfaring i udvikling af ejendomsprojekter.


Nordsjællands Ejendomme

Att.: Anders Jansen

E-mail: aj@nsej.dk